Holmøy Maritime logo

Holmøy kom inn tidligere i dag til Holmen for mannskapsbytte etter verkstedsopphold i Gursken. De har vært hos Myklebust Verft for å montere ei fjerde vinsj, dette er gjort for å kunne tråle trippelt ved rekefiske.

Ombyggingen er utført for å kunne effektivisere driften og for å kunne være konkurransedyktige sammenlignet med andre fartøy.

Vi ønsker alle sammen en god påske!