Holmøy Maritime logo

Holmøy Maritime

Verden trenger mer ren, sunn og klimavennlig mat. Det er vårt oppdrag og fisk er vår lidenskap! Gjennom lokalt eierskap har vi fra 1973 bygget et av Norges største sjømatkonsern som i dag utgjør Holmøy Maritime.

Vår hovedaktivitet er er fangst av villfisk og havbruk. Med våre 260 ansatte og med fire moderne trålere samt havbrukstillatelser produserer vi 45 000 tonn sjømat, som hvert år konsumeres både i Norge og rundt om i verden.

Holmøy Maritime sin hovedbase er på Holmen i Sortland kommune hvor vi hovedsakelig lander vår fisk. Her har vi administrasjonsbygg, tilvekstsenter for laksen og en av Norges mest moderne servicehavner. Herfra tilbyr vi frysetjenester, lagerhotell, kai og bunkers.

Rederiet Prestfjord har fire moderne trålere med til sammen 12 kvoteenheter for hvitfisk og reker. Havbruksselskapet Eidsfjord Sjøfarm produserer laks og har 16,5 konsesjoner fordelt på seks kommuner lokalisert i nordre Nordland og Troms.

Produktene som vi produserer er av høyeste kvalitet og blir solgt til markeder over hele verden, sjømaten vår blir solgt gjennom eksportselskapet Nor Seafoods som er lokalisert i Ålesund.

Dersom alle innbyggerne i Sortland kommune skulle spist fisken vi produserer ville hver enkelt måtte ha spist 49 middager pr. dag i ett år.

Kontakt oss

Ansatte i Holmøy Maritime

Knut R. Holmøy

CEO

76 11 03 33

knut@holmoy.no

Ola Helge Holmøy

Daglig leder i Holmøy Holding

76 11 03 31

ola@holmoy.no

Heidi Holmøy

Mannskaps- og personalsjef

76 11 03 47

heidi@holmoy.no

Kay Arne Nygård

Daglig leder Holmøy Maritime

76 11 03 45

kay-arne@holmoy.no

Ida M. Holmøy

Konsernutvikler

76 11 03 35

ida@holmoy.no

Hanne Ramstad Johannessen

Administrasjonssekretær

76 11 03 30

hanne@holmoy.no

Kenneth Bjørkmo Kristiansen

IT-ansvarlig

76 11 03 49

kenneth@holmoy.no

Johan Aronsen

Teknisk inspektør

76 11 03 34

johan@holmoy.no

Robert Jenssen

Teknisk inspektør

76 11 03 36

robert@holmoy.no

Richard Elias Karlsen Holmøy

Økonomi - og lottansvarlig

76 11 03 40

richard@holmoy.no

Brit Elin Ryggvik

Økonomi- og lottansvarlig

76 11 03 37

britelin@holmoy.no

Berit Hegstad

Økonomimedarbeider

76 11 03 39

berit@holmoy.no

Leif Karl Hansen

Driftsleder Holmøy Fryseterminal

76 13 40 01

post@fryseterminalen.no

Karl Hugo Knutsen

Lagermedarbeider

karlhugo@holmoy.no

Tore Jobsen

Vaktmester- og sjåfør

tore@holmoy.no

Elisabeth Akça

Kantineansvarlig

elisabeth@holmoy.no

Iwona Krych

Kantine / Renhold

Ingrid Holmøy

Kantineansvarlig

ingrid@holmoy.no

Børge Holm

Daglig leder Holmøy Produkter

76 11 03 42

borge@holmoy.no