Holmøy Maritime logo

Holmøy Maritime har aktiviteter i flere områder, fra Vesterålen i sør, Sifjorden i midt og Hamneidet i nord. Hvert år deler vi ut sponsormidler til store og små prosjekter i de områdene vi opererer i. Sponsorsøknader for 2020 kan nå sendes inn!
Vet du om frivillige organisasjoner eller lag/foreninger som burde søke? Tips de gjerne!


Les om kriteriene for tildeling av sponsorstøtte her: https://www.holmoy.no/om-oss/vart-samfunnsansvar/


Søknadsfrist: 8. mars

Vi ønsker alle sammen en god påske!