Holmøy Maritime logo

Byggingen av det nye slakteriet på Holmen pågår for fullt og selve produksjonsbygget er nå under oppføring. Grunnarbeidet har vært omfattende med mye infrastruktur som skulle på plass. Dette er nå nesten ferdig der en har vært godt hjulpet av et fantastisk høst/vinter.

Her kan du se en film vi har satt sammen fra vi startet med utfyllingen av tomten og frem til i dag. Under kan du se bilder og lese mer om slakteriet:

Mer om slakteriet:

Her ser en noe av grunnarbeidet som er gjort.
Inntakskummen på ca. 160 tonn heises på plass 15.septeber i år.

Byggingen av det nye slakteriet vil være den største enkeltinvesteringen vi har gjort så langt. Resultatet vil bli et høyteknologisk lakseslakteri som i stor grad styres av roboter og automatikk. Når slakteriet er klar for å prosessere laks, 1. kvartal 2023, vil det være en egen organisasjon på 60 og 70 personer ha sin helårige arbeidsplass tilknyttet slakteriet. Prosjektet omfatter tre bygg; et lakseslakteri med en administrasjonsdel, lagerbygg og en tankfarm. I tillegg kommer det tilhørende utenomhusområder. Prosjektet har et totalt bruttoareal på ca. 16.315 m2 BTA fordelt på de tre byggene, og skal ligge på en allerede ferdig utfylt sjøfylling.

Starten på fyllingen slakteriet bygges på.
Her er starten på det som i dag er tomten der slakteriet bygges.

Brakkeriggen på plass og gravemaskinene ankommer byggeplassen
Tidlig i juni d.å. arbeides det for fullt.

Fundament til den nye kaien bankes ned i grunnen.
Det jobbes gjennom sommeren for fullt både med kai og øvrig grunnarbeid

Reising av bygget starter.
Slik ser det ut i uke 48 der bygget begynner å ta form.

Det nye slakteriet har planlagt oppstart 1. kvartal 2024.

Om du er nyutdannet eller har flere års erfaring, kan du være aktuell for oss! Vil du bli med i en fremtidsretta bransje? Du kan allerede nå levere inn en åpen søknad til oss her:

Følg byggingen av lakseslakteriet på webkamera her:

Vi ønsker alle sammen en god påske!