Holmøy Maritime logo

Nabohenvendelse

Akutt forurensning meldes til:

Brannvesenet
Telefon 110

Politiet
Ved akutt forurensing kan Politiet varsles og kontaktes på telefon 02800

Rapportering av lukt og forurensning

Vi ønsker å kartlegge og registrere eventuell miljøbelastning fra vår drift som berører våre naboer. Dette vil bidra til at vi kan vurdere om det er behov for tiltak.

 

made with OUM

Fyll ut skjemaet:

    Add a new location

    ×
    ×