Holmøy Maritime logo

Etter en grundig vurdering av flere forhold, har vi besluttet å bygge et helt nytt og moderne lakseslakteri i Holmen. Vi ser på et nytt slakteri som den mest hensiktsmessige og fremtidsrettede løsningen, dette for å sikre god og riktig kompetanse i regionen vår. Vi produserer en betydelig mengde laks selv, og ønsker å ha kontroll på slaktingen og produksjonen som en del av vår verdikjede. Dette viser at vi er, og fortsatt vil være en lokalaktør som satser i nord.

Illustrasjon: Snøhetta (Fasade mot veien)

Realiseringen av prosjektet vil være den største enkeltinvesteringen vi har gjort så langt. Resultatet vil bli et høyteknologisk lakseslakteri som i stor grad styres av roboter og automatikk. Byggingen av nytt slakteri er en av flere store investeringer som vi vil gjøre i årene som kommer.

Etableringen vil i tillegg føre med seg mellom 60 og 70 helårige arbeidsplasser og vil bidra til økt verdiskapning i Vesterålen og Sortland. Vi trenger unge som ønsker å komme tilbake til Vesterålen etter endt utdanning, og helst noen som har kompetanse innen flere fagfelt.

Illustrasjon: Snøhetta (Palletering – besøksvandring over)

Vi har også på dette prosjektet brukt Snøhetta som arkitekt, dette for å skape en egen identitet til bygget og for å sikre en helhet i arkitekturen av alle byggene. Et av hovedfokusene med dette bygget er å kunne vise frem på en transparent måte hvordan produksjonen foregår, samtidig skape trivelige og tilrettelagte arbeidsplasser for de ansatte med store glassflater.

Prosjektet omfatter tre bygg; et lakseslakteri med en administrasjonsdel, lagerbygg og en tankfarm. I tillegg kommer det tilhørende utenomhusområder. Prosjektet har et totalt bruttoareal på ca. 16.315 m2 BTA fordelt på de tre byggene, og skal ligge på en allerede ferdig utfylt sjøfylling.

Illustrasjon: Snøhetta (Lasterampe og inngang ekspedisjon)

Organisasjonen vår vokser, og vi har jevnlig behov for ny og fremtidig arbeidskraft. Til vårt nye slakteri vil vi trenge medarbeidere og kompetanse innen; kvalitet og mattrygghet, produksjon, logistikk, teknisk besetning, industrimekanikk og automasjon, systemansvarlige, HR og lønn og prosjektledelse for å nevne noe.

Illustrasjon: Snøhetta (Kantine med utgang til terrasse)

Det nye slakteriet har planlagt oppstart 1. kvartal 2024.

Om du er nyutdannet eller har flere års erfaring, kan du være aktuell for oss! Vil du bli med i en fremtidsretta bransje? Du kan allerede nå levere inn en åpen søknad til oss her:

Vi ønsker alle sammen en god påske!