www.holmoy.no er ikkje i bruk til offentlig nettside
www.holmoy.no is not in use for public web site